Itt vagy
Kezdőlap > Zene > Northern Song – Az Indigó újdonsága az északi világ bűvöletében

Northern Song – Az Indigó újdonsága az északi világ bűvöletében

A jeges-fagyos észak dermesztően hideg, havas világa és Heidi Skjerve norvég énekesnő két lemeze, a Coming Home és a Vegen At Deg megihlették az Indigó csapatát, így született meg  Northern Song.Az egyetlen énekhangra íródott többszólamú kompozíció looper segítségével született, játszva az elektronikus effektek lehetőségével. “A dal egy képzeletbeli északi utazás zenei lenyomata. Bár még sajnos nem jártam északon, amióta az eszemet tudom erős érzelmi kötelék fűz a skandináv vidékhez. A zene viszont megannyi csodája mellett egy varázsszőnyeg is lehet, melynek segítségével bárhova eljuthatunk. Még 2016-ban történt, hogy egy norvég jazz lemez hallgatása akkora hatással volt rám, hogy egy pillanat alatt úgy éreztem, már nem a budapesti kis szobámban vagyok, hanem egy norvég város utcáin lépkedem. Ebből az élményből született a Northern Song. A koncepcióm az volt, hogy hangról hangra, szólamonként épüljön fel ez az emlékkép, melyben összemosódik a képzelet, az álom és a valóság. Zeneileg ehhez tökéletes eszköz a looper és a különböző elektronikus effektekkel való játék” – idézi fel a dal születését, Palágyi Ildikó. A véletlen hozta, hogy találkozott Ászity Boglárka animációs tervezőművész munkáival az interneten, s úgy érezte, az ő képi világa lenne a legmegfelelőbb ehhez a munkához. A cél nem az volt, hogy a klip csupán a szöveget jelenítse meg látvány formájában, hanem az, hogy a dal egy plusz réteget kapjon, újfajta értelmezési lehetőséget kínálva ezzel.


Ildikó hatalmas szabadságot adott azzal, hogy nem kötött semmihez, és rám bízta a történetet. Nagyon örültem, hogy a dal északi tematikájú, ugyanis nagyon szeretem ezt a vidéket és az ottani életszemléletet. Az animáció dinamikáját a zene ritmusa határozta meg. Volt pár elem, amiben már a kezdetekkor biztos voltam, ez a vadászat, a bölény – ami nekem szinte totemállatom – és az északi fény. Volt, hogy órákon keresztül hallgattam a dalt, s közben rajzoltam és írtam hozzá. Ha megszületett egy jelenet, elküldtem Ildikónak, s közösen alakítottuk tovább, amíg meg nem született a végleges történet.” – meséli Ászity Boglárka, a MOME animációs tervezőművész mesterszakán tanuló hallgatója.  

A klip története az északi fény születését mutatja be: “A skandináv vidékeken, ha valaki bizonyítani szeretne, vadászatra indul. Egy lány – egy fehér bölénnyel az oldalán – szintén elindul, és az út, amit bejár, nehezen járható, hegyvidékes, hideg tájon vezet keresztül. Amikor azonban találkozik a levadászandó állattal, rájön, hogy a pusztítás és az ezzel járó kiváltság nem old meg semmit. Bátor döntésével megadja magát a megérzésének, meghagyja az állat életét, aki ajándékként északi fényt varázsol az égre. Ez a történet is azt bizonyítja, érdemes hallgatnunk megérzéseinkre, és nem kell mások elvárásai szerint cselekednünk, és ebből sokszor csodák születhetnek.”

A Northern Song  nyilvános klippremierét 2018.december 6-án, csütörtökön 20:30-as kezdettel rendezik meg az alkotók Budapesten, a 11. kerületi Tinta Art Caféban, ahol egyben koncertet is ad majd Indigó csapata, és természetesen a videót megrajzoló Ászity Boglárka képeit is megtekintheti a nagyérdemű.

 

The freezing cold, icy world of the North and the two LPs of the Norwegian singer, Heidi Skjerve, entitled Coming Home and Vegen At Deg have inspired the band of Indigo – that’s how the Northern Song was born. The polyphonic composition, written for a single singing voice was born with the help of a looper, making use of the opportunity of electronic effects. “The song is a musical thumbmark of a journey to the north.. Although I have not been to the North yet, I am emotionally very fond of the Scandinavian area.But music – besides the miracles that it has, it can also be a magic rug, by which we can get to anywhere. It was back in 2016, when listening to a Norvegian jazz album made such a big impression on me that within a second, I immediately felt as if I have already not been to my little room in Budapest, but as if I was walking at the streets of a little town in Norway. And that was the experience that inspired the Northern Song. My conception was that the memory should be built up from  note to note, part by part, in a way that imagination, dream and reality get mixed up.Looper and playing with different electronic effects are a perfect tool for that in terms of music” – recalls the birth of the song Ildikó Palágyi.Chance so ordained it that she came accross with the works of Boglárka Ászity animation artist on the internet, and she felt that her visual world would be the most appropriate for this task. The aim of the music video was not only to represent merely the lyrics of the song in terms of the visual, but to give an extra layer to the song, offering a new kind of interpretation for  it. 

 

Ildikó gave me a great deal of freedom by not binding me to anything, and leaving the story for me. I was very happy that the song is about the North, because I really love that area and the way how people living there approach life. The dynamics of the animation was determined by the rhythm of the music. There were some components about which I have already been sure at the start: these are the hunting, the buffalo – that is almost a totem animal of me – and the northern light. There were times when I was  just listening to the song over and over again for hours, while I was drawing and writing about it. Once a scene was born, I sent it to Ildikó and we shaped it further, until we reached the final story.” – tells Boglárka Ászity, studying at animation designer artist major of MOME.

The story of the video presents the birth of the Northern light.”On the Scandinavian rural areas, if one would like to prove his abilities, he goes for a hunt. A girl – together with a white buffalo – also goes, and the route that she takes goes through a mountainous, cold landscape. But when she meets with the animal that she should hunt down, she realizes that killing and the privilege that it entails does not solve anything.By her brave decision, she surrenders to her own intuition, and leaves the animal alive, whom, as a magical present, puts the northern light on the sky. This story also proves the fact that we should listen to our intuitions, and that we do not have to act as other people expect us to act, and many times, this can lead to the birth of miracles.”

The public video premiere of the Northern Song will take place at 20.30 (8.30 pm.) on Thursday, 6 December 2018 in Budapest, at Tinta Art Café (11th district), where the band of Indigo will also give a concert, and of course, also the pictures of the illustrator of the music video, Boglárka Ászity will be exhibited there.

Fotó: Csoboth Edina – https://www.facebook.com/edinacsobothphotography/
                                           https://www.instagram.com/edinacsobothphotography/

Indigo Spotify oldala:

Share Button
Top